Descriere job

Pentru clientul nostru, o companie de avangardă, cu o acoperire globală și o poziție în creștere pe piața producției de ambalaje si a serviciilor tipografice, cautam un Coordonator Mentenanta, care sa coordoneze echipa de mentenanta si sa aiba si atributii de gestionar piese de schimb.

Candidatul ideal:
 • Studii superioare tehnice;
 • Experiență minim 3 ani într-o poziție similara, de preferat experienta cu utilaje de productie;
 • MS Office;
 • Abilitati de conducere si organizare a activitatii si a echipei;
 • Spirit de echipă, responsabilitate, corectitudine.
 • Abilități bune de comunicare
 • Capacitate de adaptare la situatii noi, dinamism.
Responsabilități principale:
 • stabilirea responsabilitatilor si organizarea personalului din subordine;
 • stabilirea resurselor necesare compartimentului;
 • planificarea si verificarea documentelor ce descriu activitatea compartimentului;
 • coordonarea si verificarea activitatilor echipei, stabilirea si propunerea de actiuni corective/preventive;
 • mentinerea inregistrarilor calitatii;
 • realizarea efectiva a tuturor activitatilor de intretinere si reparatii a echipamentelor din productie;
 • intocmirea instructiunilor de intretinere preventiva, pe baza informatiilor de la furnizorul echipamentelor;
 • inventarierea tuturor echipamentelor din organizatie si etichetarea lor cu un numar sau cod;
 • elaborarea planului de mentenanta preventiva a fiselor tehnice ale echipamentelor;
 • evaluarea anuala a interventiilor de intretinere ;
 • supravegeherea activitatii desfasurate de responsabilul cu metrologia.

Responsabilul de mentenanta va avea si atributii de gestionar piese, si anume:
 • menține inventarul utilajelor din cadrul societăți;
 • menține inventarul sculelor din cadrul societăți;
 • menține inventarul pieselor de schimb si al consumabilelor din cadrul societăți;
 • răspunde de efectuarea stocurilor de siguranța pentru materialele consumabile sau produsele care se încadrează in categoria stoc de siguranța;
 • efectuează comenzi de piese si consumabile conform necesarului de piese/materiale primit din producție;
 • menține inventarul instrumentelor de măsura si control din cadrul societății si totodată se ocupa de etalonarea dispozitivelor conform prevederilor;
 • coordonează activitățile de depozitului de piese, urmărește livrarea produselor, organizează încărcările si retururile de marfa;
 • emite la solicitarea conduceri rapoarte specifice si împreuna cu șeful de departament efectuează bugetul anual de mentenanța urmărind totodată eficientizarea costurilor rezultate din achiziții de piese sau materiale;
 • coordonează si controlează permanent activitatea de depozitare, stocare, aranjarea marfurilor din depozit, curățenie si respectarea standardului de ;
 • coordonează activitatea de stabilire a rutelor de transport pentru a inlatura sau minimiza întârzierile la livrare/ aprovizionare si pentru a optimiza costurile de transport;
 • coordoneaza activitatea depozitului societatii participand la procesele de inventariere lunare si/sau anuale;
 • planifica si coordoneaza necesarul de materiale/produse;
 • ofera consultanta si suport celorlalte departamente ale societatii cu privire la aspecte de logistica, management al stocurilor, transport produse achizitii, etc;
 • dezvolta si coordoneaza baza de date cu privire la managementul stocurilor in vederea furnizarii la timp a informatiilor corecte despre nivelurile de marfa ( materiale, piese consumabile) aflata in societate;
 • planifica si centralizeaza necesarul de materiale/ produse ;
 • tine evidenta obiectelor de inventar si propune casarea sau scoaterea lor din uz, in conditiile prevazute de lege.

All the candidates that fit the above requirements are kindly invited to apply online. We will contact only the suitable candidates for this position in maximum 2 weeks.
  For more job openings please visit our website www.adecco.ro and register your CV in our database to be eligible for current or future job openings. All application are considered strictly confidential.
  By sending your personal data through electronic mail to any e-mail address ending in “adecco.com” or “adecco.ro”, through social media platforms (Facebook, LinkedIn etc) or by applying through an on-line job platform, you agree expressly and unequivocally that such data to be processed by Adecco group companies. Any complaint regarding the processing of personal data, please contact the dataprotection.romania@adecco.com.
  “ADECCO RESURSE UMANE is a registered operator of personal data no 15866 / 2010”
Prin transmiterea datelor dvs. personale prin corespondenta electronica adresata oricaror adrese de email cu terminatia “adecco.com” sau “adecco.ro”, prin intermediul retelelor de socializare (Facebook, LinkedIn etc) sau prin aplicarea in cadrul unei platforme online de locuri de munca, va exprimati acordul expres si neechivoc ca aceste date sa fie prelucrate de companiile din cadrul grupului Adecco. Prelucrarea datelor se va face in scopul angajarii dvs. in companiile din cadrul grupului Adecco sau in cadrul altor entitati, realizarea unor rapoarte statistice asupra fortei de munca, participarea dvs. la diverse cursuri de formare profesionala, furnizarea de diverse servicii, datele putand fi comunicate clientilor si furnizorilor nostri, numai pentru scopurile mai sus mentionate, precum si autoritatilor publice, in baza unor solicitari legale. Grupul Adecco a implementat masuri adecvate care sa se asigure un nivel considerabil de securitate a prelucrarii datelor dvs. personale, care vor fi stocate timp de 10 ani. Potrivit legislatiei in vigoare, aveti dreptul de a ne solicita accesul la datele dvs. personale, rectificarea sau stergerea acestora (in masura in care acest lucru nu contravine legii), restrictionarea prelucrarii sau portabilitatea acestora. De asemenea, aveti dreptul de a va pune prelucrarii si de a depune o plangere in fata autoritatii in domeniu. In categoria datelor personale intra: nume, prenume, CNP, vârstă, sex, etnie, rasă, orientare politică, religioasă, starea de sănătate, adresa de domiciliu, reședința, adresa de e-mail, cont bancar, ocupația, venitul, fotografie, adresa IP, orice alt tip de date care se pot corela pentru a duce la identificarea unei personale. ADECCO RESURSE UMANE SRL este inregistrata ca operator de date personale sub nr. 15866/2010. ADECCO ROMANIA SRL este inregistrata ca operator de date personale sub nr. 15862/2010. Pentru orice sesizare cu privire la prelucrarea datelor personale de catre companiile din grupul Adecco, va rugam sa va adresati ofiterilor nostri de protectie a datelor personale la dataprotection.romania@adecco.com.


 
Poți aplica direct prin Adecco aici