DESCRIERE JOB

Candidatul ideal

 • Minim studii medii tehnice
 • Experienţă de minim 2 ani într-o poziţie similară, preferabil în domeniul industriei alimentare
 • Cunoştinte teoretice şi abilităţi practice de mentenanţă industrială
 • Disponibilitatea de lucru în ture, inclusiv de noapte
 • Atenţie la detalii, proactivitate
 • Abilitatea de a acţiona prompt în situaţii de urgentă
 • Abilităţi dezvoltate de comunicare, spirit de echipă

Descrierea jobului

 • Execută lucrări de întreţinere curentă şi înlătură toate dereglările şi defecţiunile apărute în timpul funcţionării
 • Montează/înlocuieşte piese şi subansamble, asamblează utilaje, efectuează reglaje, efectuează setări şi probe de funcţionare ale echipamentelor din productie, urmărind instrucţiunile de lucru şi manualele de întreţinere a utilajelor;
 • Ajustează mecanic şi gresează utilajele conform instrucţiunilor de lucru;
 • Controlează periodic exploatarea corectă a echipamentelor în scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale;
 • Participă activ la activităţile de planificare a întreţinerii curente sau a reviziilor utilajelor;
 • Execută reparaţii capitale;
 • Participă la instalarea şi punerea în funcţiune a utilajelor noi;
 • Respectă regulile de prevenire a riscurilor profesionale de sănătate şi securitate in muncă.