DESCRIERE JOB

· Elaboreaza si asigura implementarea politicilor contabile si financiare;
· Elaboreaza studii si analize cu privire la profitabilitatea companiei;
· Elaboreaza studiul de evolutie si prognoza situatiei financiare;
· Menține controlul zilnic al supravegherii fluxului de incasari si plăți;
· Menține controlul asupra prognozării fluxului de numerar;
· Asigura integritatea înregistrărilor contabile;
· Asigura elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli lunar/anual;
· Umareste permanent legislatia din domeniul financiar-contabil extern si asigura respectarea acesteia.
· Verifica corectitudinea intocmirii situatiilor financiare;
· Elaboreaza diverse rapoarte solicitate de managementul societatii;
· Coordoneaza echipa din subordine.

 

Candidatul ideal

· Studii superioare financiar-contabile;
· Experienţa anterioară pe un post similar de minim 3 ani;
· Cunoştinţe la nivel profesionist de contabilitate şi legislaţie fiscală locală;
· Asumarea responsabilităţii privind activitatea desfăşurată;
· Abilitati de comunicare si negociere;
· Autonomie în activitatea zilnică şi luarea deciziilor;
· Iniţiativă, capacitatea de a oferi soluţii ad-hoc;
· Capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
· Corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii;
· Preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului profesional individual;
· Obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice, financiare, juridice si sociale;
· Abilităţi de coordonare şi dezvoltare a echipei din subordine;
· Atitudine pozitiva si abilitati de a mobiliza echipa din subordine;
· Receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
· Foarte bune cunoştinte MS Office si programe de contabilitate;
· Engleza.

 

Beneficii

- Pachet salarial motivant.