CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT PE ECONOMIE A FOST ÎN LUNA MARTIE 2015 DE 2529 LEI

 


- În luna martie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2529 lei, cu 5,6% mai mare decât în luna februarie 2015. 


- Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1829 lei, în creştere față de luna precedentă cu 98 lei (5,7%).


- Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s‐au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (5799 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (995 lei).

 


Martie 2015 comparativ cu Martie 2014

 


Comparativ cu luna martie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,2%.


Indicele câştigului salarial real1 față de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 106,4%.


Câştigul salarial în raport cu evoluția prețurilor de consum   


Indicele câştigului salarial real a fost de 105,3% pentru luna martie 2015 față de luna precedentă. Față de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 135,1% cu 6,8 puncte
procentuale mai mare față de cel înregistrat în luna februarie 2015.


În cursul anului se înregistrează  fluctuații ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale  şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea
influențează creşterile sau scăderile în funcție de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.


Martie 2015 comparativ cu Februarie 2015


În luna martie 2015, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de premii ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masă sau tichete cadou), realizărilor de producții ori încasărilor mai mari (funcție de contracte).


Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat după cum urmează:


- 19,8% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;


- între 12,0% şi 16,0% în fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, industria metalurgică, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor din tutun, activități de editare, fabricarea de maşini, utilaje  şi
echipamente n.c.a;


- între 8,0%  şi 11,5% în extracția petrolului brut  şi a gazelor naturale, colectarea  şi epurarea apelor uzate, activități de asigurări, reasigurări  şi ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale), captarea, tratarea şi distribuția apei, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obținute din prelucrarea  țițeiului, activități profesionale,  ştiințifice  şi tehnice, intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări şi ale fondurilor de pensii), depozitare şi activități auxiliare pentru transport, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;


- între 6,5% şi 8,0% în comerț cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, activități de servicii administrative şi activități de servicii suport, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea băuturilor, activități de poştă şi de curier.


Scăderile câştigului salarial mediu net față de luna februarie 2015 din sectorul economic s‐au datorat acordării de prime ocazionale în luna anterioară, a nerealizărilor de producție ori a încasărilor mai mici (funcție de contracte), a dificultăților financiare cu care s‐au confruntat unele unități economice, precum şi a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici. 
Cele mai semnificative scăderi au fost înregistrate în activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare  şi fonduri de pensii (‐8,6%), în prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite) (‐4,3%), respectiv telecomunicații (‐4,0%).


În sectorul bugetar s‐au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net față de luna precedentă în învățământ (6,1%), ca urmare a aplicării prevederilor legale din actele normative în vigoare, precum şi ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice. Uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net față de luna precedentă s‐au înregistrat  şi în sănătate  şi asistență socială (1,7%), respectiv în administrația publică (1,4%).

 

 

>> CITESTE SI GHIDUL SALARIILOR (2015, 2014, 2013, 2012, 2011)