Sursa foto: Economica.net.

 

CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT PE ECONOMIE A FOST ÎN LUNA OCTOMBRIE 2016 DE 2918 LEI

 

- În luna octombrie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2918 lei, cu 0,7% mai mare decât în luna septembrie 2016.

 

- Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2108 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 14 lei (+0,7%).

 

- Valorile  cele  mai  mari  ale  câştigului  salarial  mediu  nominal  net s‐au  înregistrat  în  activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (5513 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1281 lei).

 

Octombrie 2016 comparativ cu Octombrie 2015

 

Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 12,7%.

 

Indicele câştigului salarial real1 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 113,2%.

 

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum   

 

Indicele  câştigului  salarial  real  a  fost  de  100,3%  pentru  luna  octombrie  2016  faţă  de  luna precedentă.

 

Faţă  de  luna  octombrie 1990,  indicele  câştigului salarial real a fost  de 160,3%, cu 0,4 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna septembrie 2016.

 

În  cursul anului se înregistrează  fluctuaţii  ale  câştigului  salarial  determinate,  în  principal,  de acordarea  premiilor  anuale  şi  a  primelor  de  sărbători  (decembrie,  martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

 

Octombrie 2016 comparativ cu Septembrie 2016

 

În  luna  octombrie  2016,  în majoritatea activităţilor  din  sectorul  economic, nivelul  câştigului  salarial mediu net a fost mai mare faţă de luna septembrie 2016. Creşterile câştigului salarial mediu net  faţă de luna precedentă s‐au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime anuale), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, dar şi realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

 

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat după cum urmează:

 

- cu 4,8% în extracţia cărbunelui superior şi inferior;

 

- între  3,5%  şi  4,5%  în  fabricarea  produselor  textile,  industria  metalurgică,  activităţi  de  producţie cinematografică,  video  şi  de  programe  de  televiziune  (inclusiv  înregistrǎri  audio  şi  activităţi  de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe);

 

- între  1,5%  şi  2,5%  în  fabricarea  de  maşini,  utilaje  şi  echipamente  n.c.a,  fabricarea  produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn  şi  plută,  cu  excepţia  mobilei  (inclusiv  fabricarea  articolelor  din pai  şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, tipărirea şi reproducerea pe suporturi  a  înregistrărilor, telecomunicaţii, cercetare‐dezvoltare,  activităţi  auxiliare  intermedierilor financiare  (inclusiv activităţi  de asigurare  şi  fonduri  de  pensii), activităţi  de  spectacole,  culturale  şi recreative, alte  activităţi  extractive,  industria  construcţiilor  metalice  şi  a  produselor  din  metal, (exclusiv maşini,  utilaje  şi  instalaţii), fabricarea altor produse din minerale  nemetalice, agricultură, vânătoare şi servicii anexe.

 

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna septembrie  de  prime  ocazionale  (inclusiv  prime  trimestriale,  anuale,  pentru  performanţe  deosebite, pentru  „Ziua  petrolistului”),  drepturi  în  natură  şi  ajutoare  băneşti,  sume  din  profitul  net  şi  din  alte fonduri.  De  asemenea,  scăderile  câştigului  salarial mediu  net  au  fost  cauzate  de  nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice.

 

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat după cum urmează:

 

- cu  26,5%  în  extracţia  petrolului  brut  şi  a  gazelor  naturale,  cu  15,8%  în  activităţi  de  servicii  anexe
extracţiei,  respectiv  15,6%  în  fabricarea  produselor  de  cocserie  şi  a  produselor  obţinute  din
prelucrarea ţiţeiului;

 

- între  1,5%  şi  4,5%  în  fabricarea  băuturilor,  captarea,  tratarea  şi  distribuţia  apei,  fabricarea produselor  din  tutun, activităţi profesionale, ştiinţifice şi  tehnice, depozitare  şi activităţi auxiliare pentru transport.

 

În sectorul bugetar s‐au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel: sănătate şi asistenţă socială (+4,4%), învăţământ (+3,3%), administraţie publică (+0,4%).