Sursa foto: Economica.net

 

CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT PE ECONOMIE A FOST ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2016 DE 2898 LEI

 

- În luna septembrie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2898 lei, cu 0,8% mai mare decât în luna august 2016.

 

- Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2094 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 18 lei (+0,9%).

 

- Valorile cele mai mari ale  câştigului  salarial  mediu nominal net s‐au  înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (5737 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1265 lei).

 

Septembrie 2016 comparativ cu Septembrie 2015

 

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,2%. Indicele câştigului salarial real1 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 114,9%.

 

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum   

 

Indicele  câştigului  salarial  real  a  fost  de  101,0%  pentru  luna  septembrie  2016  faţă  de  luna precedentă.  Faţă  de  luna  octombrie  1990,  indicele  câştigului  salarial  real  a  fost  de  159,9%,  cu  1,5 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna august 2016.

 

În  cursul  anului  se  înregistrează  fluctuaţii  ale  câştigului  salarial  determinate,  în  principal,  de acordarea  premiilor  anuale  şi  a  primelor  de  sărbători  (decembrie,  martie/aprilie).  Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

 

Septembrie 2016 comparativ cu August 2016

 

În luna septembrie 2016, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu  net a  fost mai mare faţă  de luna august  2016.  Creşterile  câştigului  salarial mediu  net  faţă  de luna precedentă s‐au datorat acordării de prime ocazionale  (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanţe  deosebite,  pentru  „Ziua petrolistului”),  drepturi  în  natură  şi  ajutoare  băneşti,  sume  din profitul  net  şi  din  alte  fonduri,  dar  şi  realizărilor  de  producţii  ori  încasărilor  mai  mari  (funcţie  de contracte).

 

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat după cum urmează:

 

- cu 20,6% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 11,2% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;

 

- între 4,5% şi 7,0% în activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea produselor din tutun, activităţi de editare, fabricarea băuturilor;

 

- între 2,0%  şi 4,5% în activităţi de asigurări,  reasigurări şi ale  fondurilor de pensii  (cu excepţia celor din  sistemul  public  de  asigurări  sociale),  cercetare‐dezvoltare,  fabricarea  produselor  din  cauciuc  şi mase plastice, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, alte activităţi industriale n.c.a., tăbăcirea şi finisarea  pieilor  (inclusiv  fabricarea  articolelor  de  voiaj  şi  marochinărie,  harnaşamentelor  şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor).

 

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna august  de  premii  ocazionale  (inclusiv  premii  trimestriale,  anuale,  de  vacanţă  ori  pentru  performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea,  scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice.

 

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat după cum urmează:

 

- cu 12,4% în extracţia cărbunelui superior şi inferior;

 

- între 5,0% şi 10,0% în extracţia minereurilor metalifere, tranzacţii imobiliare, industria metalurgică, telecomunicaţii;

 

- între  2,0%  şi  4,0%  în  fabricarea  altor  mijloace  de  transport,  producţia  şi  furnizarea  de  energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi pe apă, alte activităţi extractive, colectarea  şi  epurarea  apelor  uzate,  activităţi  auxiliare  intermedierilor  financiare  (activităţi  de asigurare  şi  fonduri  de  pensii),  intermedieri  financiare  (cu  excepţia  activităţilor  de  asigurări  şi  ale fondurilor de pensii).

 

În sectorul  bugetar s‐au  înregistrat  creşteri  ale  câştigului  salarial  mediu  net  faţă  de  luna  precedentă  în învăţământ  (+8,0%)  ca  urmare  a  acordării  sumelor  reprezentând  plata  cu  ora  a  cadrelor  didactice  şi aplicării  prevederilor  legale  pentru  personalul  plătit  din  fonduri  publice. Uşoare  creşteri  ale  câştigului salarial  mediu  net  s‐au  înregistrat  şi  în  administraţie  publică  (+0,8%),  respectiv  sănătate  şi  asistenţă socială (+0,3%).