Pe 12 ianuarie 2018 s-au publicat in Monitorul Oficial noile norme metodologice de acordare a concedilor medicale incepand cu prima luna a acestui an. Inainte de a vedea care sunt noutatile aparute la acordarea concediului medical, ca urmare a mutarii sarcinii fiscale de la angajator la angajat, sa incepem cu inceputul:

Cine beneficiaza de concediul medical ?

Urmatoarele categorii de persoane fizice sunt asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurari sociale de sanatate:

a) persoanele fizice, pe perioada in care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul Romaniei, care realizeaza venituri din desfaşurarea unei activitaţi in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevazut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor de la persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile in domeniul securitaţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

b) persoanele fizice care realizeaza in Romania veniturile prevazute la lit. a), de la angajatori din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiana, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile in domeniul securitaţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

c) persoanele fizice care realizeaza in Romania veniturile prevazute la lit. a), de la angajatori din state care nu intra sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile in domeniul securitaţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

d) persoanele fizice care beneficiaza de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii;

e) persoanele fizice care nu se incadreaza in categoriile de persoane prevazute la lit. a)-d) şi care se pot asigura pe baza contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurari sociale de sanatate prevazut la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(2) Sunt asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurari sociale de sanatate şi soţia/soţul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fara a fi inregistrata/inregistrat in registrul comerţului şi autorizata/autorizat sa funcţioneze ea insaşi/el insuşi ca titular al intreprinderii individuale/persoana fizica autorizata sau fara a fi salariata/salariat, participa in mod obişnuit la activitatea intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, indeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare, daca titularul/persoana fizica autorizata este asigurat/asigurata potrivit alin. (1) lit. e).

Care este stadiul minim de asigurare?

Stadiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor privind concediul medical este de 6 luni realizate in ultimile 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Care sunt noutatile?

1. Concediul medical se poate acorda si online. In cazul in care medicul care acorda concediul medical are o semnatura electronica valida, concediul medical poate fi acordat online.

2. Se pot face asigurari facultative pentru concedii medicale. Cei care nu sunt asigurati in sistemul de stat pot face asigurari facultative pentru concedii medicale. Mai precis, ei pot incheia contracte de asigurare pentru concediile medicale.

3. Reguli noi pentru prelungirea concediului medical. In acest caz, sunt vizati cei aflati in incapacitate temporara de munca.Astfel, pentru evitarea pensionarii, s-a prelungit concediul medical de la 183 de zile cu inca 90. Trebuie sa precizam ca anul trecut au aparut si normele metodologice privind prelungirea concediului medical pentru incapacitate de munca de catre medicul curant.

4. Durata concediului pentru parintii care au in angrijire un copil grav bolnav s-a prelungit. Tot ca o noutate, parintii care au in ingrijire un copil grav bolnav, pot, incepand cu acest an, sa ramana in concediu medical pana cand copilul implineste 16 ani. Varsta limita era 7 ani.

Conform autoritatilor la toate cele 4 puncte expuse se vor adauga si detalia anumite reguli in cursul acestui an.

Trebuie sa mai precizam ca asiguraţii pot beneficia de concedii medicale de la medicul curant daca indeplinesc stagiul minim de asigurare şi daca prezinta adeverinţa de la platitorul de indemnizaţii, din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 de luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase.

Concediile se completeaza şi se elibereaza doar la data la care se acorda consultaţia medicala dar legea prevede ca certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o data ulterioara, numai pentru luna in curs sau luna anterioara, in anumite situaţii: in caz de sarcina şi lauzie, pentru perioada de internare in spital, pentru probleme locomotorii, in caz de carantina, pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice, pentru situaţii in care este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale peste 90 de zile.

UPDATE - Pe data de 22 februarie 2018, Guvernul României a emis o Ordonanță de Urgență, care face unele precizări legate de concediul medical. În acest sens redăm declarația făcută de Nelu Barbu, purtătorul de cuvânt al Executivului, preluată de la Agerpres:

„Ordonanţa de urgenţă prevede măsuri pentru menţinerea drepturilor şi a nivelului cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate. Este vorba de persoanele care beneficiază de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, pentru sarcină şi lăuzie, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi pentru risc maternal. Toate aceste persoane vor beneficia de aceleaşi drepturi şi de acelaşi nivel al indemnizaţiei aflat în plată până la data 1 ianuarie 2018. . În şedinţa de Guvern s-a luat decizia ca pentru mame să fie aceste măsuri tranzitorii până la 1 octombrie 2018, iar pentru celelalte categorii de persoane asigurate aflate în concediu medical până la data de 1 iulie 2018.

El a mai spus că, în cazul în care la aceste persoane transferul sarcinii fiscale ar duce la diminuarea indemnizaţiei, se plafonează contribuţiile de asigurări sociale datorate, astfel încât să se menţină indemnizaţiile la nivelul aflat în plată până la 1 ianuarie 2018.

În cazul în care la aceste persoane transferul sarcinii fiscale ar duce la diminuarea indemnizaţiei, se plafonează contribuţiile de asigurări sociale datorate, astfel încât să se menţină indemnizaţiile la nivelul aflat în plată până la 1 ianuarie 2018.

Potrivit lui Barbu, în cazul tuturor persoanelor care au primit indemnizaţii diminuate până acum angajatorul efectuează regularizarea sumelor prin depunerea declaraţiei rectificative şi plăteşte diferenţele de indemnizaţii persoanelor în drept până la data de 31 martie 2018.
De asemenea, tot prin această ordonanţă de urgenţă,„ în primul semestru al anului 2018, se va menţine reglementarea care s-a aplicat anului trecut şi anume că stagiul minim de asigurare pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical”

NOTA: Aceasta prezentare a folosit informatii din Monitorul Oficial, Avocat.net si Adevarul.ro