„Concediu” - acest cuvânt probabil te duce imediat cu gândul la călătorii, relaxare și timp petrecut alături de cei dragi. Însă este important să cunoști toate tipurile de concedii de care poți beneficia, precum concediul de odihnă, concediu medical, concediu de studii, concediu fără plată, etc. Știai că în total există 14 tipuri diferite de concedii? 

Pe lângă tipurile de concedii existente, este important să știi dacă este concediu plătit sau nu, când și cum ți-l poți programa, cine poate beneficia de tipul respectiv de concediu și ce poți face dacă cererea prin care soliciți concediul îți este refuzată.

În primul rând, este necesar să știi că, fie că ești angajat part-time sau full-time, ai dreptul de a beneficia de concedii, prin Codul Muncii. În cazul concediului de odihnă, perioada pe care o vizezi trebuie să fie aleasă de comun acord cu angajatorul tău. Însă, pentru concediul medical, lucrurile stau un pic diferit.

 

În acest articol vei afla mai multe despre:

   - Reglementarea legală a concediului medical

   - Câte tipuri de concediu medical există?

   - Cum poți beneficia de concediul medical?

 

Cum este reglementat concediul medical?

Concediul medical este reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, ce privește concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018. Astfel, se menționează condițiile în care poți lua concediul medical, tipurile de concedii medicale de care poți beneficia, precum și durata pentru care poți primi concediul medical. 

Toți angajații din România au dreptul la concediu medical, iar compania este obligată prin lege sa acorde acest drept. E important să reții de la bun început că există mai multe tipuri de concedii medicale, cu durata și plata diferite, în funcție de specificul fiecărui tip de concediu.

Durata concediului medical variază în funcție de tipul de situație în care se află salariatul respectiv. Ordonanța de Urgență prevede că medicul poate să acorde certificate de concediu medical pe o perioadă de 14 zile. Însă, la nevoie, acest certificat poate fi prelungit și până la 90 de zile. În cazul în care este absolut necesar, acesta mai poate fi prelungit la 183 de zile într-un singur an.

 

 

Câte tipuri de concediu medical există?

Potrivit OUG nr. 158/2015, există 5 tipuri de concedii medicale de care poți beneficia:

 

   1. Concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;

Acest tip de concediu este plătit cu 75% din media veniturilor brute lunare realizate în ultimele 6 luni, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. Sau cu 100%, dacă este vorba de urgențe medico-chirurgicale, neoplazii, tuberculoză, SIDA sau o altă boală infectocontagioasă din grupa A.

Valoarea acestui tip de concediu medical este suportată de angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă, conform art. 12 din OUG 158/2020. Începând cu ziua următoare a celor deja suportate de către angajator, valoarea restului concediului medical este asigurată din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a salariatului sau a eventualei pensionări a acestuia.

 

   2. Concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă;

Această formă de concediu medical este destinată exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale. Acestea sunt plătite cu 80% din media veniturilor salariului brut din ultimele 6 luni, anterioare incidentului respectiv, sau cu 100%, dacă este vorba de o urgență medico-chirurgicală.

În cazul acesta, pentru a preveni îmbolnăvirile sau pentru a te recupera, poți beneficia de: 

   - indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă; 

   - concediu şi indemnizaţie pentru carantină; 

   - tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.

Indemnizaţiile respective se acordă cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, pentru cel mult 90 de zile în ultimele 12 luni, anterioare primei zile de concediu, în una sau mai multe etape. De asemenea, indemnizația pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul stabilită.

 

   3. Concedii medicale și indemnizații pentru maternitate;

Acest tip de concediu este plătit cu 85% din media veniturilor brute lunare realizate în ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. Salariatele în cauză beneficiază de dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice. 

Pe parcursul acestui concediu, ele beneficiază de indemnizaţie de maternitate. Indemnizaţia de maternitate se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere, iar concediul pentru creșterea copilului pe o perioadă de 63 de zile după naştere.

Femeile însărcinate beneficiază, de asemenea, de mai multe drepturi la locul de muncă, printre care un program de lucru redus, pauze dese și repaus recomandat.

Evaluări recente

 

   4. Concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;

Aceste concedii sunt plătite cu 85% din venitul brut al angajatului în cauză. Salariații care se află în această situație au dreptul la concediu medical şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani. În cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, beneficiază de acest drept până la împlinirea vârstei de 18 ani. În cazul în care copilul angajatului are afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani.

Durata de acordare a indemnizaţiei pentru acest tip de concediu medical este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenţii chirurgicale.

Merită menționat și faptul că beneficiază de aceleaşi drepturi şi salariatul care, în condiţiile legii, a adoptat sau a fost numit tutore căruia i s-au încredinţat copii în vederea adopţiei sau i-au fost daţi în plasament.

 

   5. Concedii medicale și indemnizații de risc maternal.

Acest tip de concediu este plătit cu 75% din salariul brut. Concediul şi indemnizaţia de risc maternal se acordă fără condiţii de stagiu de cotizare, iar indemnizaţia este suportată integral de către Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

 

MIT: Concediul medical diminuează concediul de odihnă.
Fals - Concediul medical nu diminuează absolut deloc numărul zilelor de concediu de odihnă la care ai dreptul prin lege. 

 

Cum poți beneficia de concediul medical și în ce condiții?

Dacă ești o persoană asigurată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în perioada în care ai domiciliul / reşedinţa pe teritoriul României, atunci beneficiezi de concediul medical. Însă, numai dacă te afli în una din situațiile de mai jos:

 

   1. Obții venituri ce provin din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri similate salariilor, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte

   2. Veniturile menționate mai sus se realizează pe teritoriul României, provin de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

   3. Potrivit legii, ești beneficiar al indemnizației de șomaj.

 

MIT: Concediul medical nu poate fi întrerupt.
Fals - În situaţia în care ai certificat de concediu medical pentru o anumită perioadă, însă dorești să reiei munca, înainte de expirarea perioadei concediului medical, este obligatoriu ca certificatul să fie modificat în mod corespunzător de către medicul în cauză. 

 

Pe lângă condițiile explicate mai sus, trebuie să te asiguri și că:

   - îndeplinești stagiul minim de cotizare prevăzut în OUG 158/2005;

   - prezinți medicului de familie adeverinţa de la plătitor din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni;

 

Certificatul de concediu medical va fi eliberat de către medic, pe baza acestei adeverințe și a diagnosticului. Certificatul poate fi eliberat de medicul de familie, primar sau specialist din policlinici și spitale, care are autorizație de liberă practică valabilă, precum și o convenție încheiată cu o casă de sănătate și care are în îngrijire persoana bolnavă. 

 

Concluzie

În situația în care te confrunți cu probleme de sănătate, este normal și recomandat să apelezi la concediul medical. Angajatorul are responsabilitatea angajaților săi și este obligat, prin lege, să acorde dreptul la acest tip de concediu.