Pe 5 aprilie 2018 a intrat in vigoare Legea 81/2018 care reglementeaza Telemunca in Romania.

Legea este menita sa reglementeze modul de desfasurare al activitatii de catre un salariat in regim de telemunca. In acest sens, legea se aplica domeniilor unde este posibila desfasurarea activitatii in regim de  telemunca.

Pentru inceput trebuie sa pornim de la:

Definitii:

a)    Telemunca - forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor;

b)    Telesalariat - orice salariat care isi desfasoara activitate conform prevederilor de la litara a).

In articolul 3 al acestei legi este prevazut ca: „Activitatea de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor si se prevede in mod expres in contractul individual de munca odata cu incheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act aditional la contractul individual de munca existent.”
 
In cazul refuzulului salariatului de a consimti la prestarea activitatii in regim de telemunca aceasta „nu poate constitui motiv de modificare unilaterala a contractului individual de munca si nu poate constitui motiv de sanctionare disciplinara a acestuia.”

Programul de lucru al telesalariatilor este organizat de ei, dar in accord cu angajatorul si conform prevederilor Contractului Individual de Munca (CIM), a regulamentului intern si/sau a contractului colectiv de munca „aplicabil in conditiile legii.”

Legea prevede dreptul angajatorului, in accord cu telesalariatul, de a controla locul unde isi desfasoara activitatea acesta, tot pe baza prevederilor CIM si /sau a contractului colectiv de munca.

Prevederi CIM in cazul desfasurarii activitatii in regim de telemunca:

In afara elementelor obligatorii prevazute de Legea 53/2003 – Codul muncii (Cu modificarile aferente), Contractul Individual de Munca va mai contine:

a) precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de telemunca;

b) perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca organizat de angajator;

c) locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti;

d) programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;

e) modalitatea de evidentiere a orelor de munca prestate de telesalariat;

f) responsabilitatile partilor convenite in functie de locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, inclusiv responsabilitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca in conformitate cu prevederile art. 7 si 8 (din Lege);

g) obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la locul desfasurarii activitatii de telemunca al materialelor pe care telesalariatul le utilizeaza in activitatea sa, dupa caz;

h) obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;

i) masurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul sa nu fie izolat de restul angajatilor si care asigura acestuia posibilitatea de a se intalni cu colegii in mod regulat;

j) conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca.

De mentionat ca, salariatul beneficiaza de aceleasi drepturi prevazute de regulamentul intern si Contractul colectiv de munca de care beneficiiaza si salariatii care isi desfasoara activitatea la locul de munca sau la domiciliul angajatorului.

Obligatiile angajatorului:

Angajatorul are o serie de obligatii specifice in conditiile desfasurarii activitatii in regim de telemunca:

a) sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor si/sau echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, cu exceptia cazului in care partile convin altfel;

b) sa instaleze, sa verifice si sa intretina echipamentul de munca necesar, cu exceptia cazului in care partile convin altfel;

c) sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca si utilizarii echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfasurare a activitatii de telemunca, la introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru.

Obligatiile telesalariatului:

a) sa informeze angajatorul cu privire la echipamentele de munca utilizate si la conditiile existente la locurile desfasurarii activitatii de telemunca si sa ii permita acestuia accesul, in masura in care este posibil, in vederea stabilirii si realizarii masurilor de securitate si sanatate in munca, necesare conform clauzelor din contractul individual de munca, ori in vederea cercetarii evenimentelor;

b) sa nu schimbe conditiile de securitate si sanatate in munca de la locurile in care desfasoara activitatea de telemunca;

c) sa utilizeze numai echipamente de munca care nu prezinta pericol pentru securitatea si sanatatea sa;

d) sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dispozitiilor privind obligatiile lucratorilor, asa cum sunt ele prevazute in Legea securitatii  sanatatii   nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, precum   conformitate cu clauzele contractului individual de;

e)  respecte regulile specific,  restrictiile stabilite de catre angajator cu privire la retele de internet folosite  cu privire la folosirea echipamentului  la dispozitie.

Nota – articolul contine extrase din Legea 81/2018