Va propunem un articol foarte interesant gasit pe Legestart.ro referitor la preavizul in cazul concedierii. Articolul este scris de Catalina Cibotariu, mai multe detalii despre autor si articol veti gasi chiar pe site-ul sursa.

 

Atunci cand angajatorii doresc sa concedieze salariatii, trebuie sa fie atenti si sa respecte intocmai procedura privind concedierea prevazuta in Codul Muncii. In caz contrar, acestia vor fi expusi riscului de a fi dati in judecata de fostii salariati si de a pierde procesul in instanta.

 

In plus, concedierea este o procedura riscanta chiar si atunci cand este indeplinita in conformitate cu legislatia in vigoare, intrucat aceasta este lacunara pe alocuri si instantele au tendinta de a proteja salariatii.

 

Astfel, in momentul initierii unui astfel de proces de concediere, angajatorii trebuie sa ia in considerare mai multe etape pentru a se incadra in limitele expres prevazute de lege si sa denote buna credinta cu privire la modalitatea incetarii raporturilor de munca cu salariatii.

 

In conformitate cu art. 75 din Codul Muncii, salariatii au dreptul la un termen de preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare in urmatoarele cazuri de concediere:

 

- In cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;

- In cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat;

- Desfiintarea postului pentru motive ce nu tin de salariat (concediere individuala sau colectiva).

 

Acest termen de preaviz trebuie sa se regaseasca si in decizia de concediere, acesta fiind un element obligatoriu (art. 76 lit. b din Codul Muncii).

 

In practica, sunt doua modalitati prin care se acorda termenul de preaviz:

 

1) Fie acesta este trimis salariatului sub forma unei notificari inainte de emiterea deciziei de concediere (decizie in care se va mentiona efectuarea termenului de preaviz de catre salariat);

2) Fie acesta este acordat simultan cu emiterea deciziei de concediere, durata acestuia fiind expres mentionata in cadrul deciziei, efectele urmand a se produce odata cu comunicarea deciziei de concediere catre salariat.

 

Formularea art. 76 din Codul Muncii permite angajatorului folosirea oricareia dintre cele doua modalitati, existand in acest sens aprecieri diferite si la nivel de instanta de judecata. Au existat aprecieri conform carora este suficienta mentionarea duratei efective a preavizului, dar si aprecieri conform carora este necesara si includerea datei de inceput si a datei de sfarsit a preavizului, pentru a se putea verifica daca la momentul emiterii deciziei de concediere a expirat sau nu termenul de preaviz sau daca au existat suspendari a acestuia.

 

Atunci cand termenul de preaviz este acordat salariatului sub forma unei notificari inainte de emiterea deciziei de concediere, exista posibilitatea ca acesta sa tergiverseze cat mai mult incetarea raporturilor de munca prin apelarea la concediul pentru incapacitate temporara de munca sau concediul de odihna.

 

Trimiterea preavizului de concediere in timpul concediului de incapacitate temporara de munca

 

In conformitate cu prevederile art. 60 alin. 1 din Codul Muncii, concedierea nu poate fi dispusa pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical. Astfel, in acest caz, contractul individual de munca este suspendat de drept (art. 50 lit. b din Codul Muncii) si, in consecinta, termenul de preaviz va fi suspendat si el (art. 75 alin. 3 din Codul Muncii).

 

Atentie! Interdictiile privind concedierea in timpul concediului pentru incapacitate temporara de munca nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului, in conditiile legii.

 

Cu atat mai mult, termenul de preaviz va curge dupa incetarea cauzei de suspendare a contractului de munca (revenirea salariatului din concediului pentru incapacitate temporara de munca).

 

Atunci cand angajatorul suspecteaza ca salariatul este in concediu pentru incapacitate temporara de munca pentru a tergiversa incetarea raporturilor de munca prin concediere, acesta poate sesiza Casa de Asigurari de Sanatate cu care medicul (care a eliberat certificatul medical) are incheiata conventie in vederea efectuarii controlului cu privire la modalitatea de eliberare a certificatului medical in conformitate cu dispozitiile Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, in conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului  nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

 

Aceasta sesizare va cuprinde in mod obligatoriu:

 

- denumirea angajatorului;
- datele de identificare ale acestuia;
- descrierea punctuala a cazurilor;
- copie a certificatelor de concediu medical care urmeaza a fi controlate;
- istoricul acordarii  de concedii medicale angajatului in cauza;
- mentionarea realizarii stagiului de cotizare.

 

Daca in urma controlului se constata ca eliberarea certificatelor de concediu medical s-a facut cu nerespectarea prevederilor legale, atunci se va aplica amenda prevazuta de lege. In plus, angajatorii platitori de indemnizatii pot verifica prezenta salariatilor asigurati aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu sau la adresa de resedinta a acestora. Atunci cand persoanele aflate in incapacitate temporara de munca refuza verificarea  prezentei in conditiile  legale, plata indemnizatiilor  inceteaza de la data  la care s-a constatat acest fapt.

 

Totusi, angajatorii trebuie sa respecte prevederile Codului Muncii cu privire la interdictia concedierii salariatilor aflati in concediu medical, in caz contrar decizia de concediere fiind lovita de nulitate.

 

Atentie! Chiar si o concediere efectuata cu respectarea prevederilor legale nu exclude posibilitatea salariatilor de a apela la instantele de judecata.

 

Trimiterea preavizului in timpul efectuarii concediului de odihna

 

In conformitate cu prevederile art. 60 lit. h din Codul Muncii, concedierea salariatilor nu poate fi dispusa pe durata efectuarii concediului de odihna.

 

Spre deosebire de concediul pentru incapacitate temporara de munca, atunci cand contractul individual de munca este suspendat de drept, pe durata concediului de odihna, contractul individual se deruleaza normal. Astfel, notificarea privind termenul de preaviz poate fi transmisa salariatului si in perioada concediului de odihna, cu conditia ca raporturile de munca sa nu inceteze prin concediere in timpul concediului de odihna.