Pentru a putea satisface toate nevoile angajatorilor și a angajaților, în România există diferite tipuri de contracte. Contractul individual sau colectiv de muncă, dar și contractul cesiune drepturi de autor se numără printre cele mai utilizate instrumente legale de reglementare a muncii și a remunerației.

În acest articol, ne vom axa pe contractul de cesiune drepturi de autor. Acest tip de contract este mai puțin cunoscut. Deși pare că poate fi încheiat doar în cazuri speciale, contractul de cesiune drepturi de autor este unul permisiv, atâta timp cât se respectă reglementările legale.

În acest articol îți vom spune mai multe despre:

 - ce este contractul de cesiune drepturi autor

 - în ce domenii poate fi utilizat

 - care sunt avantajele și dezavantajele acestui contract.

Ce este contractul de cesiune drepturi de autor?

Un contract de cesiune drepturi de autor permite persoanei care deține drepturi de autor asupra unei opere să cedeze parțial sau total drepturile sale unei alte părți, în schimbul unei sume de bani, stabilită de comun acord între cele două părți.

Spre deosebire de angajații cu un contract de muncă individual cărora li se aplică legislația muncii (Codul Muncii), persoanelor care și-au cedat drepturile printr-un contract de cesiune, li se aplică reguli speciale, reglementate de legea Legea 8/1996.

Acest tip de contract este încheiat între două părți:

 • Cedent: cel care își cedează drepturile;

 • Cesionar: cel care primește dreptul de a modifica, publica, edita opera cedentului.

Printre operele care pot fi cesionate se numără compozițiile muzicale cu sau fără text, opere cinematografice, opere de arhitectură, opere dramatice, desene și lucrări plastice.

Dacă tu ești creatorul unei opere de acest tip, trebuie să știi că poți să cedezi drepturile tale fie parțial, fie total pe o perioadă determinată de timp, către o altă parte. Ambele părți ale contractului trebuie să stabilească suma de bani pentru care cedentul oferă drepturile de autor cesionarului.

Înainte de a semna un astfel de contract, trebuie să vă asigurați că toate datele și prevederile sunt în regulă și sunt acceptate de comun acord. Dacă prevederile acestui contract nu sunt respectate de oricare dintre părți, contractul se poate rezilia la cererea părții interesate.

La un contract individual de muncă, angajatorul plătește din salariul brut al angajatului asigurările la sănătate, cotizația pentru șomaj și alte taxe. În cazul contractului de cesiune drepturi de autor, doar 10% din venit este impozitat de către stat. Atunci când venitul depășește plafonul maxim (12 salarii minime brute -24.960), trebuie să fie plătite contribuțiile sociale.

Ce trebuie să conțină contractul de cesiune drepturi de autor?

- obiectul contractului;

- drepturile cesionarului;

- obligaţiile cedentului;

- prevederi privind remunerația;

- clauze de confidenţialitate;

- clauze de exclusivitate, doar în cazul în care drepturile sunt cedate exclusiv;

- modalităţi de încetare a contractului și data încetării;

 

Tipuri de cesiune:

Exclusivă: autorul renunță complet la dreptul de utilizare a operei;

Neexclusivă: cesionarul are nevoie de consimțământul autorului/cedentului pentru a întreprinde orice acțiune (transmiterea, copierea, publicarea, editarea operei);

Temporară: operele sunt cedate pe o perioadă de timp predefinită;

Definitivă: sunt cedate toate drepturile autorului către cesionar pe o perioadă nedeterminată de timp;

Parțială: drepturile sunt stăpânite în comun de către cesionar și cedent.

Domenii în care se poate încheia acest contract:

Marketing și publicitate

Orice operă precum afișe, bannere, texte și grafică pot face obiectul contractului de drepturi de autor. Multe agenții de marketing sau de publicitate aleg acest tip de contract pentru că poate fi utilizat și pentru proiecte de scurtă durată.

Televiziune și jurnalism

Cei mai mulți dintre jurnaliști și-au cedat drepturile de autor (parțial sau total) unui trust de televiziune sau de media. Astfel, orice reportaj făcut de către cedent poate fi publicat, modificat și utilizat de către cesionar.

Domeniul muzical

Și în acest domeniu se poate utiliza un contract de cesiune drepturi de autor. Un cântăreț poate încheia un astfel de contract cu o casă de discuri sau cu un manager, în special dacă este la începutul carierei.

Arhitectură

Tinerii arhitecți pot încheia un contract de cesiune drepturi de autor cu o companie de arhitectură pentru a avea un venit fără a se angaja. Atunci când drepturile nu sunt cesionate exclusiv unui singur cesionar, cedentul poate să aibă mai multe contracte și astfel mai multe surse de venit.

Care sunt avantajele și dezavantajele?

La fel ca oricare alt tip de contract, cesiunea drepturilor de autor vine cu avantaje și dezavantaje.

Avantaje:

 • Nu este necesară existența unei forme de organizare specifică (PFA, SRL);

 • Nu este necesară existența unui capital social;

 • Se pot încheia multiple contracte de cesiune drepturi autor;

 • Gestionarea taxelor și impozitelor este simplă;

 • Singurele obligații între cedent și cesionar sunt cele înscrise în contract.

Dezavantaje:

 • Acest tip de contract este utilizat pe perioade scurte de timp. În caz contrar se trece la contract de prestări servicii;

 • Nu se poate încasa orice tip de venit, doar cele care sunt încadrate în reglementările Legii 8/1996;

 • Venitul realizat din acest tip de contract nu este unul stabil;

 • Poate presupune clauze de confidențialitate, de exclusivitate sau de neconcurență;

 • Cedentul trebuie să își plătească cotizația pentru CASS, CAS și șomaj.