DESCRIERE JOB

Cerinte

•Absolvent studii superioare economice, certificare CECCAR
•Utilizarea pachetului MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
•Cunostinte bune de limba engleza
•Experienta de minimum 5 ani intr-o pozitie similara
•Experienta in productie, ideal constructii/santier (prezinta in avantaj)
•Focus pe rezultate, 
•Aptitudini analitice.

 

Responsabilitati 

•Inregistreaza facturile de achizitii, extrasele de bancă, registrele de casă şi deconturile; 
•Intocmeste declaratii fiscale; 
•Asigura inregistrarea si prelucrarea documentelor financiare, evidenta incasarilor si platilor; 
•Asigura desfasurarea corespunzatoare a operatiunilor de decontare cu furnizorii si clientii, urmarirea debitorilor si a creditorilor; 
•Asigura elaborarea in termen util a situatiilor solicitate de superiorul direct; 
•Raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii; 
•Raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Pachet salarial competitiv
Mediu de lucru dimanic
Se poate asigura transport cu microbuzul companiei