DESCRIERE JOB

Salut! 

Sînt Bogdan Sonohat (https://www.linkedin.com/in/bogdansonohat) și am înființat prima mea companie acum 19 ani. Începînd cu 2008 m-am dedicat construcțiilor, la VIGMA - www.vigma.ro, iar dacă la finalul procesului de selecție vom decide amîndoi să mergem pe acest drum, vei lucra în mod direct cu mine și colegii mei la birourile noastre din București, pentru diverse proiecte de construcții civile, în antrepriză generală sau de specialitate arhitectură: design&build clădiri de birouri și fit-out chiriași, centre comerciale, cinematografe multiplex, magazine de retail, rezidențial, cu valori de proiect între 20.000 și 2 milioane € și desfășurare în București sau în restul țării. 
 

Ne-am bucura dacă ai bifa următoarele:

– Studii superioare tehnice, profil construcții civile sau instalații;
– Experiență minimum 2 ani în OFERTARE pentru lucrări ce vizează construcții civile și industriale;
– Experiență la întocmirea și optimizarea bugetelor de lucrări;
– Experiență în studierea documentațiilor specifice licitațiilor de lucrări (caiete de sarcini, fișe de date, planuri, memorii tehnice) și întocmirea ofertelor complete, ținînd cont de cerințe;
– Foarte bune cunoștințe de utilizare programe de devize + Microsoft Excel/Word, etc.;
– Cunoștințe AutoCad sau alt program similar de proiectare;
– Cunoștințe bune privind tehnologiile de execuție a lucrărilor de construcții civile și industriale;
– Bun cunoscător al pieței materialelor de construcții;
– Cunoștințe medii de limba engleza - avantaj;
– Capacitatea de a lucra concomitent la mai multe proiecte;
– Persoana dinamică, flexibilă, activă, responsabilă, foarte bine organizată, orientată către obținerea de rezultate;


Cu ce ne vei ajuta:

– Menții legătura cu departamentele similare ale Investitorilor și Antreprenorilor Generali;
– Urmărești platformele on-line (VICTA/E-șantiere/SEAP/SICAP/etc) și obții cererile de ofertă pentru care se hotărăște participarea;
– Întocmești ofertele tehnico–economice, conform specificațiilor, pentru execuția diverselor proiecte de construcții civile, în antrepriză generală sau de specialitate arhitectură;
– Analizezi documentele și datele de intrare (cererile de ofertă, proiectul, caietele de sarcini etc);
– Extragi listele de cantități din planuri în vederea întocmirii ofertelor (realizează antemăsurători);
– Identifici materialele și echipamentele principale care intră în componența ofertei, caracteristicile tehnice, etc;
– Transmiți către Beneficiar, după caz, cereri de clarificare cu privire la lucrarea ce urmează a fi ofertată;
– Întocmești cererile de ofertă pentru materiale, echipamente, manoperă către furnizori și subantreprenori și le compară cu istoricul ofertelor întocmite intern;
– Analizezi, selectezi și negociezi ofertele primite pentru materiale, echipamente, manoperă;
– Menții legătura cu Managerii de Proiect pentru aprovizionarea lucrărilor în desfășurare;
– Realizezi grafice de execuție, analize de cost, bugete de execuție și cash-flow;
– Verifici Certificatele de Plata ale sub-antreprenorilor și se asigură că documentele solicitate îndeplinesc cerințele:
– Menții un registru al propunerilor pentru modificare și al ordinelor de modificare aprobate;
– Păstrezi o situație actualizată a stadiului listei de cantități care să arate cantitățile initiale, luna curenta și costuri și cantități totale cumulate;
– Menții un registru privind măsurătorile pentru lucrările executate;
– Asiști în pregătirea situației contabile finale;
– Participi la negocierea cu clientul;
– Participi la întocmirea cărții tehnice a construcției;
– În funcție de caz, poți participa activ la organizarea șantierelor și a echipelor aflata în subordine.

 

În esență, Inginerul de Ofertare-Decontare-Subcontractare este cel care asigură cîștigarea și derularea proiectelor de interes într-o manieră profitabilă pentru companie. Este o poziție de mare responsabilitate, care necesită cunoștințe aprofundate de tehnică a procesului de construcție, cu accent puternic pe calitate. El este responsabil de buna organizare, punerea în aplicare și finalizarea proiectului, pînă la satisfacția deplină a clienților.

 

CV-urile se transmit la ofertare@vigma.ro