Descriere job

Responsabilitati:

Colaboreaza si supervizeaza Antreprenorul General sau subcontractorii pe specialitati in vederea implementarii proiectului in conformitate cu exigentele impuse de beneficiar.

Responsаbilitati:
- supеrvizeazа din punct dе vеderе tehnic lucrarilе in curs;
- urmаrestе rеalizаrеа constructiei in conformitate cu proiectele si cu contrаctele inchеiаte;
- verifica executia lucrarilor din punct de vedere cantitativ si calitativ in conformitate cu exigentele impuse de beneficiar;
- ofera solutii tehnice pentru problemele aparute in cadrul executiei;
- Colaboreaza cu echipa de proiectare in vederea adoptarii celor mai bune solutii din punct de vedere tehnic.

 

Cerinte job

 Facultatea dе Constructii Civile / Facultatea de Instalatii

- experienta minim 5 ani in domeniul constructiilor si instalatiilor (in special executie amenajari interioare);
- Capacitate dе analiza si solutionare rapida a problemelor tehnice aparute in cadrul proiectului;
- Aptitudini dе organizare, coordonare, verificare, comunicare;
- Avantaj - experienta ca sef santier


ROMCONSULTING INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ghetarilor nr. 15, etaj 5, biroul nr. 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9662/2000, avand CUI 13468314, in vederea derularii procesului de recrutare personal, colecteaza si prelucreaza date personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Romconsulting analizeaza informatiile cuprinse in CV-ul dumneavoastra pentru a evalua posibilitatea de ocupare a postului vacant.

Datele dumneavoastra personale vor fi stocate de Romconsulting pana la finalizarea procesului de recrutare pentru postul pentru care ati aplicat. In situatia in care nu veti fi selectat(a) pentru interviu, Romconsulting pastreaza CV-ul dumneavoastra in baza de date pentru oportunitati viitoare, pe o perioada de maxim 3 (trei) ani.

Prin transmiterea CV-ului dumneavoastra va exprimati in mod expres acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale cuprinse in acesta, potrivit scopului mai sus precizat.

Va informam ca potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de acces la datele furnizate, dreptul de rectificare a acestor date, dreptul la stergerea (“dreptul de a fi uitat”) datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de interventie si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice alte solicitari referitoare la prelucrarea datelor dvs. personale, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, trimisa prin posta la adresa: Bucuresti, Str. Ghetarilor nr. 15, sector 1, sau la adresa de email: gdpr@romconsulting.ro

Daca ulterior colectarii, datele dumneavoastra personale se vor modifica (ex: nr telefon, adresa de e-mail, etc), va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Pentru detalii suplimentare referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa consultati rubrica “Politica de Prelucrare a Datelor Personale” de pe site-ul www.romconsulting.ro