Cursurile de formare profesională sunt una dintre cele mai bune metode de a motiva angajații, dar și de a crește rata de retenție în companie. Peste 74% dintre angajați consideră că nu au oportunități de dezvoltare la locul de muncă actual și de aceea își caută un nou job. Oferirea de training gratuit angajaților are numeroase beneficii, atât pentru angajatori cât și pentru angajați.

În acest articol vom vedea cum este reglementată formarea profesională, dar și care sunt beneficiile angajaților și ale angajatorilor.

Reglementarea programelor de formare profesională

Organizarea de programe de formare profesională este obligatorie pentru angajatori. În Codul Muncii este specificată și tipologia formării profesionale. Astfel, angajații pot urma cursuri organizate de angajatori sau de un furnizor, stagii de adaptare profesională, stagii de practică, ucenicie organizată la locul de muncă, dar și alte forme de pregătire convenite între angajat și angajator.

Este important de menționat faptul că programele de formare profesională sunt obligatorii. În articolul 194 din Codul Muncii este specificat faptul că angajatorii sunt obligați să asigure formare profesională tuturor angajaților.

Dacă au mai puțin de 21 de angajați, programele de formare profesională trebuie să fie asigurate o dată la 3 ani. Angajatorii care au peste 21 de angajați trebuie să organizeze astfel de cursuri o dată la 2 ani.

Angajații care urmează astfel de programe vor beneficia în continuare de toate drepturile salariale deținute, pe toată perioada cursului.

Beneficiile angajaților care urmează cursuri de formare profesională

          - Îmbunatățirea cunoștințelor

Angajații își actualizează sau își îmbunătățesc cunoștințele într-un domeniu. Studiile arată că 68% dintre angajați consideră că organizarea de cursuri de formare profesională gratuite este cea mai bună politică a companiei la care lucrează în prezent.

         - Perfecționarea abilităților

Angajații își pot perfecționa abilitățile necesare pentru postul actual ceea ce duce la creșterea productivității, dar și a calității muncii prestate. De asemenea, programele de training dezvoltă și abilitățile de comunicare și de lucru în echipă.

         - Perioadă mai scurtă de adaptare

Oferirea cursurilor de formare profesională chiar din primele luni de muncă asigură adaptarea mai rapidă și mai eficientă a noilor angajați.

         - Responsabilizare și promovare

Angajații își vor asuma mai multe responsabilități după ce urmează un program de training. Datorită cunoștințelor îmbogățite, angajații își vor dori să crească în companie și de aceea vor prelua mai multe sarcini. Desigur, preluarea de responsabilități poate fi urmată și de o promovare.

        - Reconversie profesională

În cazul în care apar restructurări, angajații care au urmat cursuri de formare profesională într-un alt domeniu decât cel în care activează, pot să recurgă la reconversie profesională.

        - Creșteri salariale

Angajații care urmează cursuri de formare primesc certificări și diplome care îi motivează pe angajatori să le crească salariul sau pachetul de beneficii pentru a îi menține în companie.

        - Mai multe oportunități în carieră

Cursurile de formare profesională le sunt benefice și angajaților care doresc să lucreze în altă țară. Certificatele trebuie să fie aduse în forma originală sau în copie legalizată și traduse pentru a fi acceptate de către angajatorii străini.

Beneficiile angajatorilor care oferă cursuri de formare profesională

        - Loializarea angajaților

Angajatorii își loializează angajații. Oferirea de cursuri de formare profesională angajaților duce la creșterea ratei de retenție. Conform art. 198 din Codul Muncii, beneficiarii cursului (angajații) nu pot să își înceteze contractul de muncă pe o perioadă stabilită de angajator printr-un act adițional.

        - Creșterea profitului companiei

Programele de training duc la creșterea performanței angajaților ceea ce crește și profitul companiei.

        - Motivarea angajaților

Cursurile de formare profesională ajută la motivarea angajaților deoarece îi ajută să își diversifice cunoștințele. De asemenea, angajații care urmează programe de training oferite de către angajator sunt mai competitivi.

       - Creșterea competitivității pe piață

Programele de formare profesională ajută la creșterea competitivității companiei pe piața datorită nivelului ridicat de productivitate. În plus, angajatorul are un employer branding mai puternic ceea ce îl ajută să atragă mai ușor candidați de top.

       - Cheltuieli deductibile

Costurile cursurilor de formare profesională suportate de angajatori sunt considerate cheltuieli deductibile la calcularea impozitului pe profit.

      - Creșterea numărului de candidați

Companiile care oferă cursuri de formare profesională sau programe de training atrag mai mulți candidați atunci când au posturi vacante.

Deși mulți angajatori privesc oferirea de cursuri de formare profesională ca pe o obligație, aceste programe vin cu multe beneficii, atât pentru angajați cât și pentru angajatori. Angajatorii pot organiza cursuri diferite pentru fiecare departament sau pentru diferite grupuri de angajați.

Angajații trebuie să știe că ei pot participa oricât la cursuri de formare profesională, chiar dacă nu sunt organizate de către angajator. De asemenea, angajații pot să ceară concediu de studii pentru a urma orice tip de curs, inclusiv pentru terminarea studiilor universitare sau post-universitare.