Hărțuirea sexuală la locul de muncă

Hărțuirea sexuală la locul de muncă

Distribuie

Hărțuirea sexuală: ce reprezintă și cum vă puteți apăra împotriva unei astfel de conduite la locul de muncă?

 

În completarea articolului anterior în cadrul căruia am discutat despre hărțuirea psihologică la locul de muncă, modalitatea în care se poate manifesta, precum și pârghiile legale de care poate să se folosească angajatul într-o astfel de situație, considerăm că se impune tratarea unui subiect la fel de important, respectiv hărțuirea sexuală la locul de muncă.

 

Ce este hărțuirea sexuală?

Conform art. 4, litera d din cadrul Legii nr. 202/2002, modificată prin Legea nr. 340/2006, ce reglementează egalitatea de șanse între femei și bărbați, prin hărțuire sexuală se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit cu conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor.

De menționat este faptul că subiectul pasiv al hărțuirii sexuale nu este în toate cazurile o persoană de sex feminin, fiind de multe ori întâlnite în practică situații în care de un comportament nepotrivit s-au plâns și angajații bărbați, care au simțit că sunt discriminați în mod direct sau indirect de către colegi pe motiv de sex, astfel de situații fiind mai des întâlnite la locurile de muncă unde de cele mai multe ori sunt angajate femei, de exemplu pentru meseria de bonă.

 

Ce poate să facă angajatorul pentru a preîntâmpina astfel de situații?

Pentru a se preîntâmpina o astfel de conduită a fost instituită în cadrul art. 12, litera b. din cadrul legii amintite supra obligativitatea angajatorului de a asigura informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea hărţuirii şi a hărțuirii sexuale la locul de muncă, inclusiv prin afişarea în locuri vizibile a prevederilor regulamentelor interne ale unităţilor pentru prevenirea oricărui act de discriminare bazat pe criteriul de sex.

Conform art. 3 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 202/2002, planurile de acțiune pentru asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați se elaborează de către persoana desemnată cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi sau, după caz, expertul/tehnicianul în egalitatea de şanse, cu consultarea departamentului de resurse umane, şi se supun avizării organizaţiilor sindicale în cazul în care acestea sunt constituite la nivelul entităţii, iar, ulterior, se înaintează spre aprobare conducerii.

Astfel, angajatorii au obligația împreună cu persoana ce are atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu consultarea departamentului de resurse umane să gândească o serie de programe de instruire, proiecte, campanii de informare în scopul asigurării unei înţelegeri comune, asupra politicii interne privind hărţuirea la locul de muncă şi a cunoaşterii modalităţilor de raportare a unei astfel de situaţii.

 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 262/2019 a fost instituită o politică anti-hărțuire obligatorie pentru toate societățile, astfel încât să fie descurajată atitudinea tolerantă pe care o aveau unele societăți cu privire la toate formele de hărțuire, inclusiv hărțuirea sexuală și a încerca să prevină pe viitor astfel de situații.

 

În acest sens, au fost gândite și implementate o serie de măsuri de prevenire și de acțiune ce revin în sarcina angajatorului, urmând a menționa o parte dintre ele:

- adoptarea unei politici interne prin care să nu mai existe nicio toleranță față de actele de hărțuire sexuală și angajații care au un astfel de comportament necorespunzător;  

- crearea unor multiple mecanisme de sesizare a faptelor de hărțuire sexuală la locul de muncă (de exemplu, desemnarea unei persoane / unui departament cu atribuții în monitorizarea acestor situații);

- stabilirea unei proceduri clare/explicite, care să asigure investigarea efectivă a unor astfel de sesizări la nivelul angajatorului, cu asigurarea caracterului echitabil al sancțiunilor aplicabile pe viitor;

- stabilirea sancțiunilor aplicabile conform regulamentului intern al angajatorului;

- informarea constantă a angajațiilor cu privire la modificările legislative în acest sens, prin organizarea unor programre de informare, broșuri, conferințe.;

- sesizarea autorităților în ipoteza în care astfel de situații au caracter repetat pentru a se dispune o sancțiune corespunzătoare.

 

Este normal ca o astfel de strategie să fie stabilită pentru fiecare loc de muncă, indiferent de profilul acesteia, astfel încât angajații să-și cunoască drepturile de care beneficiază și pașii pe care trebuie să-I urmeze pentru a pune capăt unei conduite necorespunzătore la locul de muncă, fără a considera ca o astfel de abordare poate duce la concedierea acestora sau la excluderea lor de către restul colegilor.

 

Cum se poate manifesta hărțuirea sexuală și cum te poți apăra?

Hărțuirea sexuală se poate manifesta în mai multe modalități, de la atingeri și mângâieri (hărțuire fizică), comentarii nedorite legate de viața privată (hărțuie verbală) și până la amenințări cu pierderea locului de muncă sau cu refuzarea promovării/creșterii salariale în cazul respingerii avansurilor sexuale. 

În ipoteza în care sunteți victima unui abuz sexual trebuie să cunoașteți faptul că aveți posibilitatea de a formula plângere penală în termen de trei luni de la comiterea faptei la secția de poliție în circumscripția căreia a fost coimisă fapta, urmând a atașa toate probele necesare pentru a proba existența faptei și persoana care se face vinovată de comiterea acesteia.

Conform art. 223, alin 1. Cod penal, constituie faptă de hărțuire sexuală:  Pretinderea in mod repetat de favoruri de natura sexuala in cadrul unei relatii de munca sau al unei relatii similare, daca prin aceasta victima a fost intimidata sau pusa intr-o situatie umilitoare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Ce trebuie să mai știți este faptul că subiectul activ al acestei infracțiuni nu este doar angajatorul, putând să fie și un coleg cu care vă aflați în relații de muncă sau într-o relație similară.

Dacă informațiile comunicate v-au fost utile, nu ezitați să distribuți articolul și către prietenii dumneavoastră și să ne lasați întrebările în rubrica destinată comentariilor.

Ești HR? Află cum să recrutezi eficient!

Hai în clubul angajatorilor cu rată mare de retenție și costuri de recrutare mici.

Vreau să știu

Dorești să-ți faci munca mai ușor?

Noi îți explicăm cum îți poți administra eficient Brandul de Angajator în comunitate.

Află mai multe