DESCRIERE JOB

Responsabilități principale

 • Monitorizează instalațiile electrice de joasă tensiune și parametrii de funcționare a echipamentelor utilizate în procesul de producție, în conformitate cu procedurile specifice de mentenanță
 • Execută lucrări de întreținere și reparații curente asupra echipamentelor electrice din secțiile de producție
 • Participă la asamblarea / instalarea utilajelor nou achiziționate
 • Răspunde pe durata schimbului său de buna funcționare a utilajelor din punct de vedere electric
 • Respectă procedurile și instructiunile tehnice ale utilajelor, asigură intervenția rapidă și in condiții de siguranță în caz de defecțiuni sau avarii
 • Propune soluții pentru îmbunătațirea exploatării utilajelor și echipamentelor din punct de vedere electric și al siguranței
 • Cooperează cu personalul operativ din secțiile de producție si cu personalul de mentenanță mecanică pentru identificarea și rezolvarea în timp util și in condiții de securitate a muncii a problemelor survenite
 • Face parte din echipa de intervenție corespunzătoare schimbului pe care lucrează , având atribuțiuni specifice în domeniul situațiilor de urgență

Cerințe referitoare la educație și pregătire profesională

 • Studii de specialitate in domeniul electric, electromecanic, electrotehnic
 • Cunoștințe de bază despre echipamentele electrice pentru automatizări industriale
 • Experiență relevantă pe un post similar, în mediu industrial /activitate de producție
 • Disponibilitate pentru program de lucru în schimburi

Sediul companiei este în localitatea Satulung, jud. Maramures, iar transportul de la și la locul de munca este asigurat de companie.


Oferim un mediu de lucru profesional si conditii optime de lucru; suport pentru instruire de specialiate și dezvoltare profesionala; program de lucru în schimburi planificate.